"Güneş İkinci En Büyük Enerji Kaynağı Oluyor" 🌞

Güneş ikinci en büyük enerji kaynağı olacak

Güneş enerjisinde kurulu gücün 2040’a kadar doğalgaz dışındaki diğer tüm enerji kaynaklarını geride bırakacağı öngörülüyor.

Güneş enerjisinin önümüzdeki 20 yılda gelişiminin hızlı olacağı ve enerji kapasite hacminde doğalgaz ile birlikte geleceği şekillendireceği öngörülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2018 (World Energy Outlook-WEO) raporundaki senaryolar, 2040’a kadar güneş enerjisi santrali kurulu gücünün doğalgaz dışındaki diğer tüm enerji kaynaklarını geride bırakacağını gösteriyor.

IEA’nın sürdürülebilir kalkınma senaryosunda, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki yüzde 2’lik payının 2040 yılına kadar yüzde 10’a çıkarak daha az maliyetli olacağı tahmin ediliyor. 

Güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 2025 yılında rüzgar enerjisi kurulu gücünü, 2030 yılı ortalarında da kömürü geçecek. 


Kayıt: 4.12.2018
Güncelleme:4.12.2018
-516