Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de Yayımlandı

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik edilecek. Bu şekilde üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alındı.

Çatı üstü güneş için, 94 maddeden oluşan düzenlemenin 3. maddesi ile konut sahipleri veya kiracılarının oturdukları konutların çatı veya cephelerinde kuracakları, kurulu güçleri 10 kW'a kadar olan sistemlerde ürettikleri elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketlerine satmaları halinde gelir vergisinden muaf olabilmeleri hükmü getirildi.


(Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a aşağıda bulunan ''Dosyalar'' sekmesinden ulaşabilirsiniz.)

Kayıt: 28.03.2018
Güncelleme:28.03.2018
-516