YEKA yarışmalarının TL üzerinden yapılması için kanun teklifi verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek Yenilenebilir Kaynak Alanlarının kamulaştırma işlemlerine yönelik hükümlerin yer aldığı düzenlemede bu alanlar ile ilgili TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından bağlantı ve sistem kullanımı hakkında görüş verilmesi ve kapasite tahsisi yapılmasının da bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Bununla birlikte düzenlemeden YEKA yarışmalarının Bakanlık tarafından belirlenecek tavan fiyat üzerinden TL olarak teklif edilmesi ve fiyatın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması kapsamında yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca geçerli olması da öneriliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin desteklenmesi amacıyla uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme Mekanizması kapsamındaki diğer gelirlerin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ise EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.


Kayıt: 10.03.2020
Güncelleme:10.03.2020
-516