YEKDEM’DE YENİ DÖNEM

Resmî Gazete’nin 30 Ocak 2021 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile YEKDEM kapsamında 1 Temmuz 2021 sonrasında uygulanacak alım fiyatları belli oldu.

Karara göre 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 arasındaki dönemde devreye girecek YEK belgeli santrallerde üretilen elektrik için 10 yıl boyunca, bu santrallerde yerli ekipman kullanıldığı takdirde de 5 yıl boyunca garantili alım fiyatı uygulanacak. 

Türk Lirası kuruş bazlı olarak belirlenen fiyatlar 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere üçer aylık dönemler halinde güncellenecek.

Bununla birlikte sağlanacak fiyatlara ABD Doları-sent olarak da üst sınır uygulanacak.

Karar ile 1 Temmuz 2021’den sonra devreye girecek hidroelektrik santralleri 40 Türk Lirası kuruş/kWh, rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri 32 Türk Lirası kuruş/kWh, jeotermal enerji santralleri 54 Türk Lirası kuruş/kWh ve biyokütle santralleri kullandıkları kaynağa göre 32,50,54 Türk Lirası kuruş/kWh olarak alım fiyatı sağlayabilecekler.

Yerli katkı fiyatları ise tüm santraller için aynı olacak şekilde 8 Türk Lirası kuruş/kWh olarak uygulanacak.

Üst sınır da hidroelektrik santralleri için 6,40 Dolar-sent/kWh, rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri 5,10 Dolar-sent/kWh, jeotermal enerji santralleri 8,6 Dolar-sent/kWh, ve biyokütle santralleri kullandıkları kaynağa göre 5,10, 8 ve 8,6 Dolar-sent/kWh olarak uygulanacak.


Kayıt: 16.02.2021
Güncelleme:16.02.2021
-516